Çerez Örnek
Çevre Kirliliği Sorunları
Çevre Kirliliği Sorunları
Türkiye'de çevre kirliliği, çeşitli şekillerde meydana gelmekte ve çevreye ve canlılara büyük zararlar vermektedir.

Hava, su ve toprak kirliliği insan hayatını etkiliyor

Hava, toprak ve su gibi doğal ortamlardaki bozulma ve sorunların yanı sıra yaşam alanlarındaki gürültü ve görüntü kirliliği yaşam kalitesini olumsuz etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Çevre kirliliğinin doğa ve canlılar üzerindeki artan olumsuz etkileri, tüm canlıların yaşam kalitesini düşürürken, ekosistem üzerinde tamiri zor sorunlara yol açmaktadır.

Toprak

Toprak kirliliği sorunları: Hatalı tarım uygulamaları ve olumsuz çevre koşulları nedeniyle toprak kalitesinin düşmesi, bu topraklarda yetiştirilen ürün miktarının ve sayısının azalmasıdır. Hava ve su kirliliğine neden olan faktörler aynı zamanda toprak kirliliğini de oluşturmaktadır. Örneğin hava kirliliğinin önemli sonucu olan asit yağışları da toprak kirliliğinin önemli nedenlerinden biridir.

Hava

Hava kirliliği sorunları: Atmosferde çeşitli gazlar, duman, toz vb. Kirletici unsurların tüm canlılara, cansız ortamlara ve nesnelere zarar verebilecek oranda artmasıdır. Hava kirliliğine neden olan kirleticiler için eşik değerleri belirlenmiş ve genellikle düzenli aralıklarla ölçülmektedir. Ölçüm sonuçlarına göre sınır değerlerin aşılması durumunda bazı önlemler almak ve kirliliği azaltmak için özellikle kirleticilerin (fosil yakıtlar vb.) kullanımında kısıtlamalar uygulanabilir.

Dünyada (Londra) dramatik örnekleri görülen aşırı hava kirliliği olayları sırasında insan sağlığını olumsuz etkileyen ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olan hava kirliliği her yıl binlerce insanın ölümüne neden olmaya devam ediyor.

Su

Su kirliliği sorunları: Canlı yaşamına zarar veren, içerik ve miktar olarak sağlık riski oluşturan yabancı maddelerin özellikle içme sularında ortaya çıkmasıdır. Suları kirleten elementler çok çeşitlidir. Faktörler, her türlü yaşam ve iş alanları, termik santraller, yoğun erozyon, özellikle kimyasal gübreler ve zirai ilaçlar başlıca kirleticiler arasındadır. Su kirliliği başta insanlar olmak üzere çeşitli canlı ve cansız varlıklara zarar vermektedir.

Türkiye'de toplumun sorunlarını, sosyal ve ekonomik gelişmelerini, toplumdan gelen sorulara çözüm önerilerini takip edin. Bize katılın ve çözüm sunun.

Üyeler Ne Diyor?

https://medyadia.net/assets/images/user-avatar-s.jpg

0 comment

Write the first comment for this!